You can tell it to everybody.."บอก"

posted on 26 Dec 2010 22:05 by digitallife in electronicpOp
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 บอก  ใครเบาใจในที่ว่าง
 บอก  ทางสับสนถนนไกล
 บอก  สิ่งนิ่งคิดจิตหวั่นไหว
 บอก  ใจใกล้ตัวมิกลัวเกรง
 
 
 
 
 บอก  ฟ้าให้ยินสิ้นความลับ
 บอก  น้ำให้สดับรับคลื่นเพลง
 บอก  รื่นชื่นเริงใจในบรรเลง
 บอก  มิเกรงเองเอ่ยรำเพยฝัน
 
 
 
 
 บอก  โค้งรุ้งทุ่งร้างทางโน้น
 บอก  โพ้นฟ้าครามงามเธอฉัน
 บอก  สิ่งดีสิ่งร้ายเพื่อแบ่งปัน
 บอก  กันกอดเกลียวในเลี้ยวลด
 
 
 
 
 บอก  เรื่องเก่าเล่าความยามผ่าน
 บอก  กาลกล้าก้าวแม้คราวคด
 บอก  ใครใจตรงคงหมดจด
 บอก  กฎฉีกผ่านในนานเนา
 
 
 
 
 บอก  ฤดูผันผ่านเมื่อวานนี้
 บอก  เดือนเลือนที่ผ่านปีเก่า
 บอก  จิตคิดใสให้คลายเหงา
 บอก  เราบอกเขาอย่างเข้าใจ
 
 
 
 
 บอก  รักเคยถามหางามเอ่ย
 บอก  เขนยเกยอุ่นในหนุนไหน
 บอก  เถอะมิชาเฉยล่ะเลยไกล
 บอก  ไปเฉลยปลุกทุกตื่นความ
 
 
 
 
 บอก  กันและกันใช่หวั่นหวาด
 บอก  มิขลาดอาจหาญ ณ กาลข้าม
 บอก  ตัวใช่กลัวใดในโมงยาม
 บอก  ทุกความงามใจ ในพรุ่งนี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Comment

Comment:

Tweet